Юридичний супровід


Юридичні послуги від компанії Євро Дача.
 

Висококваліфіковані фахівці нашого Юридичного Департаменту нададуть Вам повний спектр юридичних послуг в галузі будівництва,

 

нерухомості, операцій із земельними ділянками та інше.

 

C:\Users\1\Desktop\САЙТ Євро Дача\3  верехнє міню НАШІ ПОСЛУГИ\4 Юридичний супровід в будівництві\12.jpg

 

Ми завжди готові прийти до Вас на допомогу в наступних питаннях:

 

Будівельне право:

 

1.   ​Консультування у сфері:

       нерухомості та будівництва;

       архітектури та містобудівної діяльності;

2.   Підготовка необхідної документації для здійснення операцій з нерухомістю;

3.   Юридичний супровід процесу будівництва об’єктів нерухомого майна, тимчасових будівель, малих архітектурних форм, тощо;

4.   Юридичний супровід угод, пов’язаних з  відчуженням прав на об’єкти нерухомого майна (купівля-продаж, оренда, рента, тощо);

5.   Юридичний супровід процесу набуття права власності на нерухоме майно, в тому числі збудоване самочинно.

 

Земельне право:

 

1.   Консультування з приводу:

          зміни цільового призначення земельних ділянок;

          позачергового отримання земельних ділянок в користування;

          безоплатного набуття права власності на земельні ділянки земель державної та комунальної власності;

          відчуження та набуття права власності та інших речових прав на земельну ділянку (користування,

           сервітуту, тощо);

2.   Підготовка необхідної документації для участі в земельних торгах;

3.   Юридичний супровід процесу зміни цільового призначення земельної ділянки;

4.   Юридичний супровід процесу безоплатного отримання земельних ділянок у власність громадянами;

5.   Юридичний супровід угод, пов’язаних з відчуженням, набуттям права власності та інших речових прав на земельну ділянку.

 

Корпоративне право:

 

1.   Реєстрація юридичних осіб усіх організаційно-правових форм;

2.   Розробка установчих документів юридичної особи та реєстрація змін до них;

3.   Розробка положень про органи контролю, управління юридичної особи та її відокремлених підрозділів;

4.   Реєстрація змін відомостей про юридичну особу, незалежно від організаційно-правової форми, що містяться

      в Єдиному державному реєстрі;

5.   Юридичний супровід процесу отримання документів дозвільного характеру, щодо здійснення окремих видів діяльності.

 

Договірне право:

 

1.   Розробка проектів цивільно-правових та господарських договорів;

2.   Розробка проектів договорів на підставі аналізу видів економічної діяльності, якою займається компанія;

3.   Розробка ексклюзивних договорів, які прямо не передбачені чинним законодавством України;

4.   Юридичний аудит договору, який надається на підписання;

5.   Юридичний супровід процесу переговорів між сторонами, щодо погодження умов та укладення договору;

6.   Юридичний супровід процесу зміни умов та розірвання договору (включаючи стягнення дебіторської заборгованості).

 

Трудове право:

 

1.    Консультування щодо:

           порядку та способу оформлення працівника на роботу;

           організації робочого часу та часу відпочинку працівника;

           здійснення заходів спрямованих на підвищення ефективності праці персоналу компанії;

           ризиків, які виникають під час прийняття, переведення та звільнення працівника з роботи;

           порядку врегулювання спорів між працівником і роботодавцем;

2.    Розробка проектів трудових договорів та контрактів;

3.    Розробка проектів правил внутрішнього трудового розпорядку, угод про нерозголошення відомостей що становлять

       комерційну таємницю, колективних договорів.

 

Судовий процес та вирішення спорів:

 

1.    Запобігання виникненню конфліктних ситуацій та правова підтримка процесу переговорів;

2.    Оцінка ризиків і оптимізація позиції клієнта перед судовим розглядом;

3.    Юридичний супровід досудового врегулювання спорів;

4.    Юридичний супровід процесу судового врегулювання спорів(в порядку господарського, цивільного та адміністративного

       судочинства). 

 

     


 

Чому саме ми ?

 

 

У нас команда професійних юристів високого класу.

 

Комплексний підхід до вирішення поставлених завдань.

 

Високий ступінь персоналізації.

 

Індивідуальний підхід до кожного Клієнта.

 

Конфіденційність інформації.

 

Висока якість послуг.

 

Багаторічний досвід роботи.

 

Бездоганна репутація.